Životní podmínky 2018-výběrové šetření v domácnostech

kalendář 29. 01. 2018

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 každoroční šetření o životních podmínkách domácností v ČR.

Vlastní šetření proběhne od 3.února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Český statistický úřad (PDF 448.07 kB)