Listopadové číslo Komínského zpravodaje již na webu

kalendář 31. 10. 2017

https://www.brno-komin.cz/kominsky-zpravodaj