Nová vyhláška o místním poplatku

V souvislosti se změnou zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích dojde s účinností k 01.01.2020 ke zrušení poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a k nahrazení těchto dvou místních poplatků tzv. poplatkem z pobytu. Dle zákona se poplatek z pobytu platí z přechodného pobytu kratšího 60 dnů, a to v maximální sazbě 21 Kč na osobu a den. Poplatníkem je ubytovaná osoba, plátcem poskytovatel pobytových služeb (právnické i fyzické osoby).

V souvislosti s touto změnou zákona o místních poplatcích dojde s účinností k 01.01.2020 ke zrušení stávající obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018 ve znění pozdějších vyhlášek.

K 01.01.2020 nabývá účinnosti nová vyhláška o místních poplatcích, a to obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o místních pooplatcích. Mimo úprav souvisejících se zavedením poplatku z pobytu došlo v případě městské části Brno-Komín i k úpravě sazeb za užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazeného trvalého parkovacího místa. Od 01.01.2020 bude v případě  užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazeného trvalého parkovacího místa pro osobní automobil paušální částka 30.000 Kč za rok a v případě vyhrazeného trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil či autobus se bude jednat o paušální částku 60.000 Kč za rok.

Aktuální znění vyhlášky o místním poplatku naleznete webu www.brno.cz v sekci Dokumenty města, popř. na tomto odkazu. Znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, které je aktuální k 01.01.2020 je přiloženo i k tomuto článku.

ikona OZV o MP 17-2019 (PDF 197.83 kB)

ikona OZV o MP_priloha 1 (PDF 34.87 kB)

ikona OZV o MP_priloha 2 (PDF 30.29 kB)

ikona OZV o MP_priloha 3 (PDF 354.39 kB)

ikona OZV o MP_priloha 4 (PDF 139.56 kB)

ikona OZV o MP_priloha 5 (PDF 33.23 kB)

kalendář Zveřejněno 31. 12. 2019