Informace k plánovanému způsobu seče travnatých ploch v roce 2019

Seče travnatých ploch na území MČ Brno-Komín začala druhý květnový týden. Důvodem je koordinace prováděných sečí. Společnost, která údržbu zeleně pro městskou část provádí vykonává tutéž činnost i pro jiné městské části (Brno-střed, Brno-Bystrc). Naše městská část byla letos v pořadí až za městskou částí Brno-Bystrc, proto mohla seč na našem území začít až po ukončení pokosů v MČ Brno-Bystrc. Seč na území městské části bude probíhat v nadcházejících týdnech, a to s ohledem na počasí, neboť např. mokrou trávu během dešťů a po deštích nemůže technika kosit. Současně bychom chtěli obyvatele městské části informovat o změně způsobu seče. K tomuto kroku jsme se rozhodli s ohledem na přetrvávající sucho. Ano, je pěkné mít „krátce střižený anglický trávník“, z estetického hlediska a za dobrého počasí a při dostatečné vlhkosti vypadá určitě lépe. Takto upravené plochy však neplní žádné jiné funkce a za současného sucha se stávají vyschlou a nažloutlou masou. V průběhu teplého počasí se takto posekané travnaté plochy velmi rychle vysušují a zasychají, čímž dochází k neúměrnému přehřívání těchto ploch, jejich rychlému vysušování a nadměrné akumulaci tepla. Tento efekt je nejlépe patrný v průběhu noci (blíže viz přiložený obrázek mapy teplot povrchů), kdy se takové plochy příliš pomalu ochlazují a nijak nepřispívají ke snížení teploty ve svém okolí. V průběhu dešťů a bouřek nejsou prakticky schopné absorbovat vetší množství srážek a i díky tomu následně stéká, v dnešní době bohužel velmi vzácná, dešťová voda z travnatých ploch na chodníky a do kanálů. Proto se městská část v letošním roce rozhodla jít jinou, modernější cestou, úpravy travnatých ploch a bude postupovat tak, aby se trávníkům a vegetaci dala možnost zachytit a zadržet co největší množství srážek. Kolem chodníků do šířky cca 2 metry, mezi domy a v menších travnatých plochách budou trávníky sečeny přibližně na výšku 8 cm. Ve svazích, kolem silnic, které nepřiléhají k chodníkům, kolem kolejí a ve větších travnatých plochách bude trávník ponechán svému přirozenému růstu a tyto plochy budou sekány až na podzim. Díky ponechané vyšší výšce budou trávníky fungovat jako přirozená klimatizace, vyšší porost bude lépe zadržovat vodu, takže se zvýší schopnost absorpce vody z bouřkových lijáků a sníží se její odtok z travnatých ploch. Takto upravené trávníky budou také sloužit jako zdroj potravy pro nejrůznější hmyz a přirozený lapač prachu. Přístup, který městská část pro rok 2019 zvolila, není ve světě a na území republiky ani nový a ani neobvyklý. Jedná se o zodpovědný přístup v době, kdy se celosvětově potýkáme se stoupajícími teplotami a nedostatkem vody. Je to snaha umožnit velkým travnatým plochám rozvíjet své přirozené funkce a využívat schopností rostlin udržet vodu a přirozeně ochlazovat své okolí. Tímto způsobem postupuje v současnosti řada měst. Z poslední doby lze jmenovat např. Moravskoslezský kraj, nebo se s některými důvody můžete seznámit ve studii Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno, kterou schválilo město Brno v roce 2017 (popř. ve stručné tiskové zprávě k této studii). Dále lze získat informace k této problematice např. ve Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR , v Zásadách pro rozvoj adaptací na změnu klimatu ve městě Brně: s využitím ekosystémově založených přístupů apod. Pro zajímavost přikládáme k tomuto článku nejen již výše uvedenou teplotní mapu, ale i obrazovou část I nesekané travnaté plochy mohou být pěkné a zároveň funkční vytvořenou s pomocí zdroje www.pinterest.com. 

ikona Mapa teplot povrchů - Komín - léto (PDF 316.03 kB)

ikona I nesekané plochy mohou být pěkné a zároveň funkční (PDF 459.19 kB)

 

kalendář Zveřejněno 14. 5. 2019