Informační tabule k projektu obnovy zeleně

Projekt je spolufinancovaný z prostředků EU, prošel náročným posuzovacím procesem, vyjadřovala se k němu také Agentura ochrany přírody a krajiny.

kalendář Zveřejněno 26. 1. 2017