Aktuálně k údržbě chodníků a pokosu trávy

Aktuálně k údržbě chodníků a pokosu trávy

Letošní mokrý květen a červen přinesl nadmíru vydatnou zálivku, která je z hlediska nasycení půdy vítána, nicméně následným efektem je bujarý růst všeho zeleného.  To ocení na jedné straně především zahrádkáři, méně už údržba starající se o plevel na chodnících a o pokos trávy. Může se zdát, že v některých částech Komína firmy starající se o zeleň zaspaly, ale není tomu tak. Zatím jde vše podle “plánu”. S předešlou větou nebude mnoho občanů souhlasit, ale v minulých letech bylo touto dobou po velmi suchém jaru teprve po prvním pokosu, dnes jsou ¾ Komína posečeny druhým pokosem, přestože to vypadá, že nebyl žádný.  

Aktuálně dobíhá druhý pokos od Urxovy směrem dolů k Vavřinecké. Právě z této lokality se ozvali nespokojení občané. Bohužel někde pokos začíná a někde končí, což se právě teď děje v této části Komína. Tam, kde údržba končí, budou obyvatelé nespokojeni vždy, což je pochopitelné. Ještě si dovolím vysvětlit, proč to tak všechno dlouho trvá? Údržba trávníku používá velké a těžké sekačky (a to je správně, aby byl pokos kvalitní a neokousaný), které do tak nasycené půdy (jako byla s ohledem na deštivé dny v květnu a červnu) nelze vpustit – technika by se propadala, a navíc by nefungovala jak má (mokrá tráva se lepí na nože traktoru, ucpává žací ústrojí traktoru a znemožňuje sběr posekané trávy). Proto musí travnaté plochy alespoň trochu proschnout. Dalším nemilým efektem by byly rozježděné trávníky.  

Konstatuji, že díky vzrostlé trávě na začátku června se v Komíně nikde nevyskytl větší problém s vyplavenou zeminou z trávníku po intenzivních přívalových deštích, protože ji právě vyšší tráva zadržela.  

Pokud budete mít jakékoliv otázky a podněty k údržbě zeleně (trávníky, stromy, keře), dovolím si vás primárně nasměrovat na pana místostarostu Davida Řepu (KDU-ČSL), který má tuto agendu pod sebou.  

Údržba chodníků (odstranění plevele), kterou mám pod sebou já, začala v červnu a potrvá i v průběhu července. Některé chodníky, zejména se zámkovou dlažbou, jsou dost zaplevelené (opět vlivem předešlé vydatné zálivky). Proto se kromě mechanizace bude letos aplikovat i postřik, který je však šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje glyfosát, ale účinnou látku na přírodní bázi (kyselina pelargonová). V případě podnětů či připomínek týkajících se právě údržby chodníků se, prosím, obracejte primárně na mou osobu.  

Za MČ Brno-Komín
Jan Pospíšil (Zelená pro Komín), místostarosta

kalendář Zveřejněno 26. 6. 2024