Informace k pokosu

Počasí je deštivé a tak se vcelku pochopitelně množí dotazy týkající se pokosu a jeho ukončení. Proto pro zájemce shrnuji základní informace. O pokos travnatých ploch se v Komíně starají 3 firmy – Falky, spol. s r.o., Dvořák comte, a.s. a Zenova services s.r.o. V celé městské části (MČ) byl podobně jako minulé roky kvůli množství opylovačů pokos zahájen po odkvětu pampelišek, což bylo letos na začátku května. Každá z firem má možnost upravit zahájení seče i podle svých možností (mají na starosti pokosy v jiných MČ).

Aktuálně je pokos kompletně hotov pouze v lokalitě 3, o kterou se stará firma Falky, jedná se o ulice Absolonova, Pastviny, Hlavní, Podveská, Čichnova, Veslařská ( Hroch), Štompil, Dělnická, Ruský vrch, Branka, Kníničská, Bystrcká, Podlesí, Palcary. V lokalitě 2, kterou seče firma Dvořák Comte je posečena zatím pouze Součkova, Záhumní, část Vavřinecké, Čoupkových. Zbývající ulice od Čoupkových nahoru až po Ulrychovu na pokos čekají. V lokalitě 1 (Řezáčova, Olbrachtovo nám. až po Habřinovu), kterou má v údržbě firma Zenova, byl pokos zahájen na ulici Řezáčova. Další postup firem zastavil déšť, který celou 1. seč zpozdil minimálně o 10 dní, protože mokré travnaté plochy bohužel technika není schopna posekat.

Městská část se jako objednatel prostřednictvím svého odpovědného pracovníka s firmami vždy u každého pokosu dohodne na termínu ukončení. První pokos bývá tradičně nejnáročnější, proto je tento termín stanoven nejpozději do poloviny června.

Sděluji, že pokos v lokalitě 1 naposled provede firma Zenova, která nám dala výpověď. Další seč už bude na nově vysoutěžené firmě. Firmy jsme požádali, aby pracovaly i o víkendu. Vím, že některým občanům se to kvůli hluku nelíbí a pracovníkům firem to dávají najevo. Přesto, pokud bude pěkné počasí, je třeba ho využít.

Děkuji za pochopení.

Milada Blatná, starostka

kalendář Zveřejněno 24. 5. 2023