Zápis do prvních tříd

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.
                            Fakultní škola PdF MU

Zápis do prvních tříd
Běžné třídy i třídy s Montessori pedagogikou
14. dubna 2023 od 14.00 do 18.00
15. dubna 2023 od 9.00 do 12.00
K zápisu přineste:
• vyplněnou žádost o přijetí
• přílohu žádosti o přijetí včetně čestného prohlášení
• rodný list dítěte + doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce)
• občanský průkaz
(Zápis v tomto termínu není určen pro děti – cizince s dočasnou ochranou dle novely zákona Lex Ukrajina IV)

Nabízíme:
• povinnou výuku anglického jazyka od 2. ročníku
• od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka – němčina, španělština
• volnočasové aktivity, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz
• výuku plavání ve vlastním bazénu
• moderní a efektivní metody výuky, celoškolní projekty
• podporu matematické a čtenářské gramotnosti
• podmínky pro talentované žáky
• podmínky pro žáky s podpůrnými opatřeními
• funkční školní poradenské pracoviště, služby psychologa a speciálního pedagoga
• propojení ZŠ a MŠ – spolupráce s rodiči
• stravování ve školní jídelně – výběr ze 2 jídel, dopolední svačinky
• školní družinu s provozní dobou od 6.15 do 17.30 h
Více informací na stránkách školy www.zspastviny.cz 

ikona Leták k zápisu (PDF 724.5 kB)

kalendář Zveřejněno 28. 3. 2023