Silnice II/384 Kníničská - oprava povrchu

Proběhne: 1. 11. 2022 – 30. 11. 2022

V termínu od 01.11.2022 do 30.11.2022 bude probíhat částečná oprava povrchu na silnici II/384 Kníničská. Jedná se o opravu částí povrchu v úseku cca od mostního objektu ev.č. 384-003 přes Svratku v k.ú. Bystrc po objekt Malé vodní elektrárny Komín. Práce budou probíhat ve 3 etapách: úsek A: 15.11.2022 - 30.11.2022, úsek B: 01.11.2022 - 14.11.2022, úsek C: 01.11.2022 - 06.11.2022. Bližší informace s přehlednou situací naleznete zde. 

Pro informaci o dopravní situaci ve městě Brně lze využít i webové stránky https://www.doprava-brno.cz/

kalendář Zveřejněno 1. 11. 2022