VMO Žabovřeská - informace o uzavírce

Upozorňujeme, že v souvislosti s demontáží benění lávky pro pěší a provedení průzkumu a vrtu na vodovodní šachtě umístěné ve středu jízdního pruhu ve směru Svitavy, v prostoru čtyřpruhové komunikace před napojením na dvoupruhovou komunikaci, při provádění stavebních prací na stavbě "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - II. etapa, budou aktuálně realizovány následující uzavírky:

Fáze I.

Termín: od 16.07.2022 od 06:00 hod do 17.07.2022 do 20 hod.

Silnice: I/42 Brno - Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno - VMO“)

V místě: 

km cca 17,650 - 17,700 a 0,000 - 1,450 ve směru jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2022), bude uzavřen pravý jízdní pás silnice (ul. Bauerova a Žabovřeská ze směru Praha, Ostrava ve směru Svitavy), dále bude uzavřen střídavě pravý a levý jízdní pruh silnice (ul. Žabovřeská ze směru Praha ve směru Svitavy),

doprava ze směru Praha, Ostrava ve směru Svitavy bude vedena jednosměrně ve volném jízdním pruhu,

doprava ze směru Svitavy ve směru Praha, Ostrava bude vedena po objízdné trase,  

V místě:

km cca 17,650 - 17,700 a 0,000 - 0,650 proti směru jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2022), bude uzavřen levý pás silnice (ul. Žabovřeská ze směru Svitavy ve směru Praha, Ostrava),

doprava ze směru Svitavy ve směru Praha, Ostrava bude vedena po objízdné trase,

Silnice: I/23 Dráchov - Jindřichův Hradec - Třebíč - Brno (dále také „I/23 dálniční přivaděč Brno-západ“)

V místě:

cca km 144,100 - 145,214 jejího provozního staničení, v obou směrech jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2022),

uzavřeno bude rameno mimoúrovňové křižovatky (dále také „MÚK“) silnice I/23 a I/42 (ul. Bítešská ze směru Praha ve směru Svitavy),

doprava ze směru Praha, Ostrava ve směru Svitavy bude vedena po objízdné trase, 

 

Fáze II.

Termín:  od 01.10.2022 od 06:00 hod do 02.10.2022 do 20 hod.

Silnice: I/42 Brno - VMO

V místě: 

v místě km cca 0,650 - 1,450 ve směru jejího provozního staničení (dle silniční databanky 01.01.2022), bude uzavřen levý jízdní pás silnice (ul. Žabovřeská ze směru Svitavy ve směru Praha, Ostrava), dále bude uzavřen levý jízdní pruh silnice, současně bude uzavřen střídavě levý a pravý jízdní pruh silnice (ze směru Praha ve směru Svitavy),

doprava ze směru Praha, Ostrava ve směru Svitavy bude vedena jednosměrně ve volném jízdním pruhu,

doprava ze směru Svitavy ve směru Praha, Ostrava bude vedena po objízdné trase,

katastrální území Pisárky, Městská část Brno-střed, a v katastrálním území Žabovřesky, Městská část Brno-Žabovřesky, obec Brno, okres Brno - město, kraj Jihomoravský.

Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavírku s poměrně širokým dopadem, doporučujeme pro informace o aktuální situaci sledovat web společnosti Brněnské komunikacekde získáte informace nejen o uzavírkách komunikací, ale i o aktuální vytíženosti pozemních komunikací na území města Brna.

kalendář Zveřejněno 15. 7. 2022