Uzavření úřadu 04.-08.07.2022

Proběhne: 4. 7. 2022 – 8. 7. 2022

Vážení občané,
od pondělí 04.07.2022 do pátku 08.07.2022 je ÚMČ Brno-Komín ZCELA UZAVŘEN.
Otevřeno bude až v pondělí 11.07.2022.
V této době můžete neodkladná podání zasílat elektronicky na e-mail info@brno.komin.cz nebo doporučenou poštou.


ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
V době uzavření úřadu je zajištěn výkon sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu MČ Brno-Komín na těchto telefonních číslech:
770 127 705 nebo 770 127 706.

kalendář Zveřejněno 30. 6. 2022