Orelská slavnost

Proběhne: 25. 6. 2022 – 26. 6. 2022

OSLAVY 100 let orelského sletu v Brně 1922 - 2022 

 

Pátek 17. června   2022 

Orelské divadlo Boleradice

19. 00 slavnostní shromáždění

19.30  představení Pohádka máje 

 

Sobota 25. června 2022                                                                                                                                                     

pod záštitou OREL Jednota Řečkovice, městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora a

pod záštitou 1. náměstka města Brna Mgr. Petra Hladíka  

KDE: v parku a sportovním areálu, Horácké náměstí Brno Řečkovice

  8.00 mše svatá v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích 

  9.00 zahájení, sportovní stanoviště, úkoly pro děti, dopravní hřiště

  9.00-14.00 Orelská štafeta – Memoriál Josefa Bořeckého (součást OBL)

  11.00 Slavnostní výkop fotbalového utkání O pohár kardinála Berana

  13.15 Vyřazovací závod - 10 nejlepších mužů a žen z Memoriálu Josefa Bořeckého - proběhne na fotbalovém hřišti

  14.30 Řečkovická míle - společný start (muži, ženy), registrace 13.45-14.15, délka závodu 1609 m

  10.30, 14.00  Loutkové divadlo Milotice

  16.00 ukončení

parkování: v okolních parkovištích, v prostorách ZŠ Horácké náměstí

 

ubytování na víkend:

Církevní domov mládeže PETRINUM, Veveří 5, Brno.

2 a 3lůžkové pokoje: 700/ osoba/ pátek až neděle.  Příspěvek z ústředí 200,- / osoba 

Rezervace na tel:  720 051 981, horakova@orel.cz 

POKOJE STÁLE K DISPOZICI 

 

V Brně můžete navštívit také: 

Labyrint pod Zelným trhem | Go To Brno

Kostnice u sv. Jakuba | Go To Brno

 

Neděle 26. června 2022

Pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana JMK Mgr. Jana Grolicha.  

10.15 slavnostní orelská mše v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie 

11. 30 průvod s prapory přes centrum města za doprovodu dechové hudby 

TRASA PRŮVODU: Jezuitská, Kozí, Poštovská, Jánská, Masarykova, Zelný trh, Petrská, Biskupská, Denisovy sady. 

Do průvodu se budeme řadit po mši svaté, dbejte na pokyny organizátorů

Výzva: co nejvíce praporečníků, co nejvíce Orlů v orelské nebo lidovém kroji

12.00 celosvětová modlitba Anděl Páně: zastávka na modlitbu cestou 

12.30 orelské shromáždění: přivítání hostů, předání ocenění, slovo starosty 

Občerstvení zajištěno na místě. 

13.30 – 16.30  kulturně sportovní program v Denisových sadech  – moderuje a zpívá Pavel Helan 

  • Pavel Helán
  • Taneční skupina Ballare Orel Rtyně
  • Aerobik team Orel Blansko
  • Bohunická chasa  Orel Bohunice
  • Country skupina Ruty Šuty Orel Kelč
  • Kung fu Orel Husovice
  • CiMbálka / studenti Cyrilometodějská škola/  

V průběhu celého programu  Běh do schodů  13.00 až 15.30

Start: schody na Nových Sadech, u vstupu do bunkru. Cíl na Petrově za katedrálou. 

Registrace na místě startu - každý závodník v cíli obdrží pamětní medaili

 

Možnosti parkování:

Parkovací dům Kopečná - Pinki park

Parkoviště Benešova naproti hotelu Grand

Parkovací dům u Janáčkova divadla

Parkovací dům Rozmarýn - Kounicova ulice

Parkovací dům Husova - DOMINI Park

Více na: https://www.orel.cz/?ukaz=slet100

kalendář Zveřejněno 15. 6. 2022