Aktualizace k 30.8.2023 - Opravy povrchu vozovek - informace (včetně opravy zastávky MHD na ulici Štursova)

V návaznosti na sdělení společnosti Brněnské komunikace a.s. informujeme o nadcházejících termínech a přibližném rozsahu souvislé údržby povrchu vozovky, která proběhne na území MČ Brno-Komín v nejbližším období. Uvedené termíny nám byly sděleny společností Brněnské komunikace a.s jako závazné a městská část je nemohla ovlivnit. Zodpovědný pracovník společnosti Brněnské komunikace a.s. v této věci je L. Kuschel, tel.: 602 744 566. Jedná se o následující akce:

ul. Nad Lískami - úsek přibližně úsek od objektu Ulrychova 73 po konec ul. Nad Lískami, rozsah cca 880 m2, termín 11.09.2023 - 06.10.2023, níže se můžete seznámit s přechodnou organizací dopravy v lokalitě. Zodpovědný pracovník společnosti Brněnské komunikace a.s. v této věci je L. Kuschel, tel.: 602 744 566

ikona Nad_Liskami_Jozky_Jaburkove_souvisla_oprava_povrchu_-DIO (PDF 1.65 MB)

 

Společnost Brněnské komunikace a.s děkuje v této věci za pochopení.

 

Stavba "Štursova, Hlavní - oprava zastávky a chodníku" navazuje na stavbu "Štursova, Hlavní - souvislá údržba komunikace". Stavba je realizována společností SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno, IČO 469 95 803. S ohledem na požadavky dotčených orgánů bude dopravní režim v lokalitě obdobný jako při stavbě "Štursova, Hlavní - souvislá údržba komunikace". 

Termíny:

  • chodníky:  01.09.2023 - 31.10.2023
  • vozovka: 01.09.2023 - 15.10.2023

 

ul. Štursova, Hlavní - úsek od ul. Kroftova po ul. Veslařská, termín 22.06.2023 - 31.08.2023, akce bude koordinována se stavbou "Štursova, Hlavní - oprava zastávky a chodníku". V rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a v rozhodnutí o povolení uzavírky, kterými byla akce povolena, je jako osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce za společnost Brněnské komunikace a.s. uveden pan Ladislav Kuschel, tel.: 602 744 566. Případné praktické dotazy v této věci (např. umožnění vjezdu vozidel s povolením stavby) je třeba řešit s tímto pracovníkem.

Z rozhodnutí, kterým bylo povoleno zvlášní užívání komunikace v rámci akce "Štursova, Hlavní - souvislá údržba komunikace" a v návaznosti na komunikaci se zhotovitelem bude akce realizována v následujících dílčích termínech a etapách:

CELKOVÝ TERMÍN DLE ROZHODNUTÍ: 22.06.2023 - 31.08.2023:

Jednotlivé etapy (řazeno chronologicky):

VARIANTA A: PRŮJEZD MHD UZAVÍRKOU, vč. SZZ v uzavírce pro usměrnění provozu MHD

od 22.06.2023 do 04.07.2023 (výkresy přechodné úpravy provozu označené 1A, 2A, 3)

 

VARIANTA B (B1): PRŮJEZD MHD UZAVÍRKOU přes ul. Čichnova, vč. SSZ v uzavírce pro usměrnění provozu MHD) 

od 05.07.2023 do 09.07.2023 (výkresy přechodné úpravy provozu označené 1B.1, 2B, 3)

 

VARIANTA A: PRŮJEZD MHD UZAVÍRKOU, vč. SZZ v uzavírce pro usměrnění provozu MHD

od 10.07.2023 do 31.08.2023 (mimo pokládku povrchu) (výkresy přechodné úpravy provozu označené 1A, 2A, 3)

 

VARIANTA B (B2): POKLÁDKA POVRCHU (VYLOUČENÍ VEŠKERE DOPRAVY VČ. MHD) 

od 19.08.2023 do 20.08.2023 (výkresy přechodné úpravy provozu označené 1B.2, 2B)

náhradní termín v případě nepříznivých klimatických podmínek od 26.08.2023 do 27.08.2023

 

S ohledem na rozsah této akce jsou informace dostupné i na webové stránce Kopeme za Brno  a aktuální informace k této akci naleznete na tomto odkazu.  

 

Níže je k dispozici přechodná úprava provozu k této akci.

ikona VV_OOP_uprava_provozu_udrzba_Hlavni_Stursova (PDF 429.71 kB)

ikona VV_OOP_uprava_provozu_udrzba_Hlavni_Stursova_situace (PDF 6.48 MB)

ikona VV_OOP_uprava_provozu_udrzba_Hlavni_Stursova_situace2 (PDF 2.34 MB)

ikona VV_OOP_uprava_provozu_udrzba_Hlavni_Stursova_situace3 (PDF 2.03 MB)

ikona VV_OOP_uprava_provozu_udrzba_Hlavni_Stursova_situace4 (PDF 4.45 MB)

ikona VV_OOP_uprava_provozu_udrzba_Hlavni_Stursova_situace5 (PDF 4.82 MB)

ikona VV_OOP_uprava_provozu_udrzba_Hlavni_Stursova_situace6. (PDF 3.56 MB)

 

 

kalendář Zveřejněno 21. 3. 2023