Proluka Absolonova - oprava komunikačních ploch

Informujeme občany, že dne 14.09.2021 byly zahájeny práce na opravě komunikačních ploch v proluce Absolonova (úsek od ul. Hlavní k ul. Absolonova). Součástí prací bude oprava komunikačních ploch, úprava veřejného osvětlení a následná obnova zeleně. Předpokládané datum dokončení prací je 15.11.2021. Práce provádí společnost Brněnské komunikace a.s. Děkujeme za pochopení a respektování omezení souvisejících se stavbou MČ Brno-Komín

kalendář Zveřejněno 14. 9. 2021