VMO Žabovřeská - uzavření úseku od Kamenomlýnského mostu po křižovatku Hlinky

Upozorňujeme občany, že v sobotu 15.05.2021 bude provedeno první zkušební uzavření komunikace Žabovřeská v úseku od Kamenomlýnského mostu po křižovatku Hlinky. Omezení dopravy je plánováno na cca 60 minut v době od 9 hodin do 11 hodin. V této době se bude převážet těžká technika mezi portály a bude prováděn převěs osvětlení. Celková doba omezení je orientační, měla by se ale pohybovat ve výše uvedeném rozmezí. V rámci tohoto uzavření bude odzkoušen celý proces uzavírání komunikace v souvislosti s plánovanými trhacími pracemi - signální změny na křižovatkách, spouštění závor, uzavření tunelu apod. 

Po celou dobu uzavřené ulice Žabovřeská bude provoz pro vozidla do 6,5 t veden po ul. Veslařské a provoz pro vozidla nad 6,5 t přes krajské komunikace přes Bystrc a Kohoutovice. Orientační schéma uzavírky je na přiloženém obrázku.

Vzhledem k tomu, že pravidelné uzavírání komunikace kvůli odstřelům bude zahájeno v průběhu června, je provedení této zkoušky za provozu nezbytné. Věnujte prosím zvýšenou pozornost dopravnímu značení a pokynům umístěným v lokalitě a pokud můžete cestu přes lokalitu vynechat, zvažte prosím i tuto možnost.

Další informace, detailní schéma objízdných tras apod.  k této akci naleznete v ucelené formě na webu k VMO - Žabovřeská

kalendář Zveřejněno 14. 5. 2021