Připomínky městské části Brno-Komín k návrhu nového územního plánu města Brna

Zastupitelstvo MČ Brno-Komín na svém jednání 10. 6. 2020 schvalovalo podobu připomínek MČ k návrhu nového ÚP města Brna. Připomínky si můžete přečíst v rubrice Nový územní plán

Zápis z jednání zastupitelstva je zveřejněn zde

Audiovizuální přenos jednání zastupitelstva je dotupný na: https://www.youtube.com/channel/UCq8_jOYq9ZyT-r7QfRoTyEg?view_as=subscriber

Své připomínky/námitky můžete podávat až do 30. 6. 2020 na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67. 

kalendář Zveřejněno 23. 6. 2020