Zdravotní, sociální a bytová

Komise zdravotní, sociální a bytová

Předseda

PhDr. Chalupová O.

Tajemník

Mgr. Kameníková M.

Členové

doc. MUDr. Hakl L. CSc.
Marková A.
Baláková Milada
Mgr. Heimová K.
Zahradníková V.

Chaloupková L.
Ing. Turek I.
Mgr. Jaromír Strahovský