Stavební a silničněsprávní oddělení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Patricie Reinhardová

 

REFERÁT MAJETKU A INVESTIC

Ing. Renata Šlesingerová

Ing. Emilie Silnická

 

REFERÁT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Alice Machařová

 

REFERÁT STAVEBNÍ A DOPRAVY

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc.

Dagmar Kopecká

Lucie Navrátilová

Ing. Petra Kuběnová

Referát stavební a dopravy vykonává státní správu jako obecný stavební úřad, jako speciální stavební úřad na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a jako vodoprávní úřad, povoluje stavební činnost v území, stanovuje podmínky pro umístění staveb v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, povoluje stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, provádí kontrolní činnost a vede řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku územního řízení a stavebního řádu.


Oddělení má na starosti tvorbu a ochranu životního prostředí, dopravu a silniční hospodářství, zemědělství, správu majetku, technické záležitosti bydlení, požární ochranu, odpadové hospodářství a pozemkové úpravy, vydává rybářské lístky.

Podmenu: