Správa obecních bytů

Správu provádí BYTASEN, spol. s r.o.

provozovna: Vychodilova 17

                  616 00  Brno-Žabovřesky

                  tel.: 541 213 635, 541 210 224

                  email: zabovresky@bytasen.cz

                  www.bytasen.cz

Správa bytového hospodářství se stará o oblast, která má na starosti správu bytových domů, což znamená zajišťování veškerých oprav a zajištění služeb pro nájemníky (vodné, stočné, dodávka tepla a teplé vody, osvětlení společných prostor, výtahy, úklid) a roční vyúčtování uvedených služeb. Dále se stará o zpracování předpisů nájmů, sleduje úhrady nájmů, upomíná nedoplatky a vyhotovuje evidenční listy.

ikona Dohoda o postoupení nájemní smlouvy[1] (PDF 258.49 kB)

ikona Žádost o prodloužení nájemní smlouvy (PDF 23.12 kB)

ikona Formulář-žádost o byt (PDF 1.09 MB)

ikona Formulář-žádost o byt v DPS (PDF 1.02 MB)