Školská, kulturní a tělovýchovy

Komise školská, kulturní a tělovýchovy

Předseda

PhDr. Nekuda R.

Tajemník

Marková M.

Členové

Beranová E.
doc. ing. Čermák P, Ph.D.
PhDr. Chalupová O.
Ing. Dočekal J., CSc.
Mgr. Stejskalová J.
Ing. Hanzalová P.
Caletková L.
Ing. Staňková S.