Blokové čištění

Blokové čištění v sídlišti KOMÍN – podzim 2016

Upozorňujeme občany, aby v souvislosti s plánovaným blokovým čištěním sídliště Komín v roce 2016 neparkovali vozidla v lokalitách podle uvedeného časového harmonogramu. Dle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou v předstihu 7 dnů lokality označeny přenosnými dopravními značkami. Žádáme občany, aby tato dopravní značení respektovali a vozidla zaparkovali mimo čištěné lokality.

V rámci blokového čištění bude vlastníkem komunikací, tj. Brněnskými komunikacemi a.s., prováděn odtah silničních vozidel znemožňujících řádné vyčištění komunikací. Ve vlastním zájmu sledujte pozorně přenosné dopravní značení. Odtahem vozidel byla pověřena firma Zdeněk Černý, Komenského 637, 664 56 Blučina. Telefonické spojení je 548 217 484 nebo 606 745 412. Automobily budou odtaženy na stanoviště Brno-Slatina, Drážní ulice 9. Blokové čištění komunikací bude provádět firma SITA CZ a.s., Drčkova 2798/7, 628 00 Brno.

 

Harmonogram blokového čištění

Blok č. 1 – pondělí 7. 11. 2016

Svratecká a část Dělnické až po Ruský vrch a Hlavní za Starou hasičkou, Absolonova (+ slepá část a zálivy a parkoviště u garáží 21), Pastviny, Pastviny k SSO, parkoviště u školy Pastviny, před byt. domem Absolonova 52, za byt. domem Absolonova 77, za byt. domem Absolonova 89, Jundrovská od ul. Hlavní po bowlingovou halu, před byt. domem Jundrovská 17 a 19, Pastviny II včetně parkoviště, Čichnova (včetně 53 bm směrem k parkovišti), Podveská od Jundrovské po Čichnovu (včetně 50 bm slepé části), Dělnická, Podskalská, Ruský vrch, Houškova, Jundrovská, Podveská (parkoviště za vozovnou), parkoviště u Štompilu a Šaracovy, od kruhového objezdu směr sídliště Absolonova.

Blok č. 2 – středa 9. 11. 2016

Vavřinecká (včetně zálivů), Běly Pažoutové, Záhumní, Čoupkových (včetně zálivů), Lísky (včetně horní části po obratiště), Sadařská, Závist, Podlesí (po obratiště), Boční, parkoviště na Absolonově (mezi bloky), parkoviště u hřbitova, parkoviště Řezáčova 58, 60, 62, parkoviště Řezáčova 66, parkoviště pod prodejnou Olbrachtovo nám. (včetně vozovky u školky Řezáčova), parkoviště za hřbitovem, silnice k psímu útulku.

Blok č. 3 – čtvrtek 10. 11. 2016

Parkoviště Habřinova-točna, Chaloupky (včetně zálivů), okolo kostela, Ulrychova (včetně parkovišť a zálivů), vilky Ulrychova, Vrbenského, Urxova, Jožky Jabůrkové (Nad Lískami až po poslední dům), Včeličkova, Urbánkova, Olbrachtovo náměstí, ulice Chochola, Řezáčova – točna MHD – Výholec, cyklistická stezka Veslařská – sokolovna Komín – most Bystrc.

 

Dopravně významné komunikace v MČ Brno-Komín – 24. 10. 2016

 Toto blokové čištění provádějí Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno. K odtažení vozidel bude sloužit stejná firma, která zabezpečuje odtahy v MČ Brno-Komín. Pro vyzvednutí platí shodná pravidla.