Aktuality

24. červenec 2017

Komínský zpravodaj hledá posily

Redakce Komínského zpravodaje hledá nového člena/členy redakční rady s těmito požadavky:
•VŠ vzdělání
•zkušenost s periodickým tiskem (zpravodaje, časopisy, noviny, občasníky...) jako redaktor, grafik, korektor, člen redakční rady, popř. jako autor.


 Práce v redakční radě obnáší:

-       účast na redakční radě jednou za měsíc

  • spolupráci s redakcí při hledání námětů článků, zadávání článků, připomínkování obsahu a úpravy.

    Jedná se o činnost dobrovolnou a bezplatnou.

 Hlaste se prosím do 31. 8. 2017.

Bližší informace podá Kateřina Bukovjanová, tel.: 778 027 994, e-mail: bukovjanova@komin.brno.cz.

Podmenu: