Aktuality

30. červen 2017

Setkání s občany k projektu Úpravy veřejné zeleně na ulici Vavřinecká, Čoupkových a Běly Pažoutové

 

V zápise jsou připomínky a požadavky občanů evidovány dle adresy, kterou diskutující sdělili. Do 16.7.2017 je možné zasílat další připomínky na mailovou adresu blatna@komin.brno.cz a macharova@komin.brno.cz.

Koncept projektové dokumentace bude připraven k připomínkování veřejnosti na konci srpna. Veřejnost bude pozvána podobným způsobem – písemnou pozvánkou a zveřejněním na webu městské části.

Připomínky, na kterých se shodlo více občanů, jsou následující:

Ulice Běly Pažoutové  – stížnosti na stav keřů na svahu. Některé stromy jsou vysázeny velmi blízko domu, což způsobuje stín. Občanům vadí přerostlá zeleň nad garážemi, stromy a keře, které větvemi zasahují do parkoviště.  Byla prezentována žádost o prověření možnosti, zda by se z Běly Pažoutové 26 dalo projet na Bělu Pažoutovou 30 alespoň kočárkem.

Čoupkových – potřeba zajištění odstínění komunikace prostřednictvím zeleně – stromů, žádost o pokácení thují u Čoupkových 10. Kontejnerová stání a jejich řešení (oprava a osázení). Zrušení starých klepačů – jejich nevyužívání v dalších ulicích potvrdila většina přítomných.

Vavřinecká – poukaz na důležitost vyváženosti druhové skladby zeleně, tj. jehličnatých  a listnatých stromů. Požadavek na obnovu keřů u podzemních garáží, případně dosadba zeleně na střeše garáží. Upozornění na nedostatek parkovacích míst a zohlednění této potřeby při řešení zeleně.

Podmenu: